Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları

İşbu www.yasayanmarkalar.com – www.yasayanmarkalar.com adresinde yayın yapan web sitesini (“Site”) kullanan, ve/veya Site aracılığıyla kendilerine ait ya da üzerinde hukuki bir şekilde satış ya da pazarlama hakkına sahip oldukları veya olmadıkları hizmet/ürün/tasarım ve taşınmazına/larının bakılmasına talep eden kişi Siteye erişmekle veya Siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, Siteyi kapatmalı veya Siteyi kullanmayı derhal bırakmalısınız.

www.yasayanmarkalar.com – www.yasayanmarkalar.com işbu Kullanım Koşullarında (“Kullanım Koşulları” veya “Şartlar”) her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler Siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak Şartları gözden geçirmeyi şimdiden kabul etmektesiniz. Siteye erişiminizi sürdürmeniz veya Siteyi kullanmaya devam etmeniz değiştirilmiş Şartları kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Sitenin Kullanılmasına Dair Şartlar

Kullanıcı, işbu Siteyi kullanmakla, Site ile paylaşmış olduğu bilgileri ve bu bilgileri paylaşmaya açıkça ve hukuka uygun olarak yetkilendirilmiş olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

Siteyi tüzel kişi adına kullanan gerçek kişi, Site’nin sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde ilgili gerçek kişi doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Sitenin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Siteyi kullanmayı, Site dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Site, Kullanıcıların Site üzerinden hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin ya da Sitenin doğrudan veya dolaylı olarak uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Site veri tabanında yer alan, Sitede mevcut olan herhangi bir içerik bilgisi ya da başkaca herhangi bir bilgi kısmen veya tamamen Sitenin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

Kullanıcı ya da herhangi bir üçüncü kişi tarafından manuel ya da çeşitli otomatik yollarla Site içinde yer alan içerik bilgileri de dahil olmak üzere herhangi bir içerik kopyalanamaz, değiştirilemez ve bu şekilde başkaca amaçlarla kullanılamaz.

Sitede yer alan hizmetler burada yazılı şartlar ve Kullanıcı ile imzalanabilecek diğer sözleşmelerde yer alan koşullar dahilinde yerine getirilir. Hizmetlerin sunulabilmesi için Site bir takım teknolojik altyapıyı tesis etmekte ve işletmekte olup bu durum sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Site herhangi bir bildirimde bulunmadan hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

Site, işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.

Kullanıcıların Siteye geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Site tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Kullanıcılar, Sitenin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Siteden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan kabul ve taahhüt ederler.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tüm hakları US Brainworks AŞ’ ye aittir. US Brainworks AŞ, Site ve Sitenin mobil uygulamasının genel görünüm ve dizaynı ile Site ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim ve diğer markalar, www.yasayanmarkalar.com – www.yasayanmarkalar.com alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bu Materyaller yasal koruma altındadır. Sitede veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. US Brainworks AŞ’nin burada açıkça belirtilmemiş diğer tüm hakları saklıdır.

3. Diğer Hükümler

Taraflar, bu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Taraflara ait defter ve kayıtların, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Kullanım Koşullarından doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir (Bayraklı) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

© 2022 Yaşayan Markalar. Tüm Hakları Saklıdır.